POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja 15/10/2020 r.

Grupa Rebellion Group Holdings Ltd i jej spółki zależne („nas”, „nasz”, „my”, „Rebellion”) zobowiązują się chronić i szanować prywatność Użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) ustala rodzaje danych osobowych gromadzonych i używanych przez nas, gdy Użytkownik korzysta z naszych produktów i usług („Usługi”), oraz gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych (każda z nich to „Strona internetowa”) i gdy je odwiedza, oraz ustala, w jaki sposób możemy używać tych danych.

1. Wstęp

Niniejsza Polityka prywatności obejmuje dane osobowe, które gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy w czasie, gdy Użytkownik korzysta z naszej dowolnej Usługi lub Strony internetowej.

Gdy Użytkownik dostarcza nam jakiekolwiek dane osobowe, podlegamy zobowiązaniom prawnym wobec Użytkownika, dotyczącym sposobów użytkowania tych danych. W celu ułatwienia lektury podzieliliśmy niniejszą Politykę Prywatności na kilka sekcji:

 1. Wstęp
 2. Czym są dane osobowe i co gromadzimy
 3. Dlaczego i jak wykorzystujemy/udostępniamy dane osobowe Użytkownika
 4. Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika
 5. Bezpieczeństwo
 6. Prawa Użytkownika
 7. Dane kontaktowe

Ważne jest, aby Użytkownik zapoznał się z niniejszą Polityką prywatności razem z jakąkolwiek inną informacją o polityce prywatności lub informacjami o rzetelnym przetwarzaniu danych, które możemy dostarczać w ramach świadczonych przez nas Usług lub na naszej Stronie internetowej w momencie lub mniej więcej w czasie, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe dotyczące Użytkownika (np. informacje o rzetelnym przetwarzaniu danych, które możemy prezentować Użytkownikowi w chwili, gdy Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie nam określonych danych, lub gdy Użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania od nas aktualizacji e-mail), dzięki czemu Użytkownik będzie w pełni świadom powodów i sposobów użytkowania przez nas tych danych.

Niniejsza Polityka prywatności uzupełnia wszelkie inne informacje, w tym wszystkie warunki użytkowania poszczególnych Usług oraz odpowiednie warunki użytkowania naszych Stron internetowych oraz zasady dotyczące plików cookie. Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu uchylenia ani zastąpienia niniejszych dokumentów, a Użytkownik musi się zapoznać zarówno z nią, jak i z tymi dokumentami.

Odwiedzając lub w inny sposób wykorzystując nasze Usługi lub Strony internetowe, Użytkownik wyraża zgodę na praktyki przedstawione w niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli Użytkownik z jakiegokolwiek powodu nie akceptuje niniejszych zasad Polityki prywatności, powinien zaprzestać korzystania z naszych Usług i Stron internetowych.

Zastrzegamy sobie możliwość nanoszenia zmian lub poprawek w niniejszej Polityce prywatności w jakimkolwiek czasie w celu odzwierciedlenia zmian w prowadzonej przez nas działalności lub zmian w prawie. W przypadku ważnych zmian dołożymy starań, aby poinformować o nich Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika pozostaje jednak sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności przed każdorazowym skorzystaniem ze Strony internetowej – dla ułatwienia w górnej części niniejszej Polityki prywatności znajduje się data jej ostatniej aktualizacji.

Zwracamy uwagę, że nasze Usługi i Strony internetowe nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat (dla żadnego „Dziecka” i dla żadnych „Dzieci”) i nie gromadzimy świadomie danych osobowych dotyczących Dzieci. Jeżeli Użytkownik jest zdania, że zgromadziliśmy dane osobowe jego Dziecka, może się z nami skontaktować pod adresem privacy@rebellion.co.uk i zażądać, abyśmy zaprzestali przetwarzania danych dotyczących jego Dziecka.

2. Czym są dane osobowe i co gromadzimy?

Czym są dane osobowe?

W przypadku gdy w niniejszej Polityce prywatności jest mowa o „danych osobowych”, chodzi o dane dotyczące Użytkownika, na podstawie których można go zidentyfikować – takich jak nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a nawet adres IP.

Zgodnie z prawem wszystkie organizacje w Wielkiej Brytanii są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w określony sposób i do zapewnienia Użytkownikowi odpowiedniej ilości informacji o sposobach ich wykorzystywania. Użytkownik korzysta również z różnorodnych praw do uzyskiwania od tych organizacji informacji dotyczących tego, jak są wykorzystywane jego dane, a także praw do zapobiegania ich bezprawnemu wykorzystywaniu. Więcej informacji na temat tych praw zawiera sekcja „Prawa Użytkownika” niniejszej Polityki prywatności.

Dane pozyskiwane od Użytkownika, który korzysta z naszych Usług

Część 1 – Dane analityczne

„Dane analityczne” są to dane, które dostarcza nam nasza gra za pośrednictwem urządzenia Użytkownika, gdy ten korzysta z Usług firmy Rebellion; dane te łączymy z podobnymi danymi pochodzącymi od innych graczy w celu ulepszania naszych produktów i usług lub w celu lepszego poznania ludzi, którzy korzystają z naszych gier.

Jakie dane gromadzimy w celach analitycznych?

Możemy gromadzić niektóre albo wszystkie dane opisane poniżej. Należy jednak pamiętać, że dane, które faktycznie możemy gromadzić, mogą się różnić w zależności od platformy, na której Użytkownik korzysta z naszego produktu, a także w zależności od konkretnego produktu, z którego korzysta Użytkownik:

 1. Identyfikator urządzenia Użytkownika (w przypadku aplikacji mobilnych lub naszych stron internetowych). W przypadku gier na komputery PC i konsole możemy przypisać unikalny identyfikator każdemu użytkownikowi takiej gry. Przydzielony identyfikator zależy od konkretnej gry i nie jest powiązany z żadnym innym identyfikatorem.
 2. Częstotliwość i czas zakupów produktów firmy Rebellion, lub daty pierwszego użycia produktów firmy Rebellion.
 3. Informacje dotyczące konfiguracji lub specyfikacji komputera PC Użytkownika (które mogą obejmować: szybkość procesora, wielkość pamięci, kartę graficzną/procesor graficzny oraz system operacyjny).
 4. Informacje dotyczące wydarzeń w grze oraz sposobów użycia lub zakupu naszych produktów lub usług przez Użytkownika. Przykładowo, zgromadzone dane mogą zawierać następujące informacje: (a) że dostępna w grze postać Użytkownika została zabita w konkretnej lokacji, gdy korzystała z określonej broni; (b) ile czasu minęło, zanim gra lub serwer odszukały dla Użytkownika mecz podczas oczekiwania w kolejce; (c) że Użytkownik dołączył do konkretnej poczekalni; lub (d) że Użytkownik uzyskał konkretny pakiet zawartości do pobrania.

Użytkownik może modyfikować ustawienia prywatności na swoim urządzeniu w celu zmiany danych analitycznych, które możemy uzyskiwać. W szczególności Użytkownik zawsze będzie mieć możliwość rezygnacji z przekazywania nam danych analitycznych za pośrednictwem naszych gier na komputerach PC i konsolach.

Większość gromadzonych przez nas danych w celach analitycznych nie stanowi danych osobowych, ponieważ nie możemy za ich pomocą zidentyfikować poszczególnych użytkowników. W zależności od Usługi możemy nie być w stanie zapewnić funkcji, dzięki którym Użytkownik mógłby zapobiec gromadzeniu tych danych nie będących danymi osobowymi, gdyż dużo tego typu danych jest niezbędnych w celu optymalizacji i świadczenia Usług użytkownikom.

W jaki sposób używamy tych danych.

Dane analityczne wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Monitorowanie liczby działających produktów i usług lub funkcji online. Wykonujemy tę czynność w czasie rzeczywistym (aktywność ta określana jest czasem jako „telemetria”); przeglądamy również dane analityczne z minionych wydarzeń (aktywność ta określana jest czasem jako „analiza”).
 2. Udoskonalanie naszych produktów i usług, w tym za pomocą identyfikowania problemów lub błędów i balansowania serwerów, a także lepszego poznania konfiguracji i specyfikacji komputerów PC używanych przez naszych klientów.
 3. Poznanie krajów i regionów geograficznych, w których przebywają użytkownicy naszych produktów i usług.

Część 2 – System identyfikacyjny Rebellion

System identyfikacyjny firmy Rebellion to system używany przez grupę Rebellion Group w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników korzystających z różnych linii produktów i Usług, której dokonujemy, gromadząc, przechowując i wykorzystując różne dane osobowe klientów firmy Rebellion przy pomocy pojedynczego identyfikatora konta (znanego pod nazwą „identyfikator Rebellion”, ang. „Rebellion ID”), który nie jest skojarzony z żadnym konkretnym produktem ani platformą.

Utworzenie konta z identyfikatorem Rebellion może być dobrowolne, może jednak być również konieczne, jeżeli Użytkownik zakupi od nas określone produkty lub usługi.

Wymagamy utworzenia konta z identyfikatorem Rebellion w przypadku, gdy Użytkownik kupuje produkty lub usługi, które wymagają, abyśmy zachowali cyfrowy zapis praw Użytkownika objętych licencją w odniesieniu do tych produktów lub usług. Na przykład, jeżeli Użytkownik zakupi od nas treści cyfrowe, będziemy od niego wymagać utworzenia identyfikatora Rebellion, tak aby Użytkownik mógł zalogować się do swojego konta z identyfikatorem Rebellion i uzyskać dostęp do tychże treści na wielu urządzeniach (zamiast powiązywania tej konkretnej treści z pojedynczym urządzeniem).

W przypadku użytkowników, którzy utworzą konto z identyfikatorem Rebellion, będziemy gromadzić i wykorzystywać ich dane zgodnie z opisanymi poniżej sposobami.

Gromadzone przez nas dane

Gdy Użytkownik utworzy identyfikator Rebellion

Za pomocą systemu identyfikacyjnego firmy Rebellion gromadzimy następujące dane:

 1. Informacje dostarczane nam przez Użytkownika. Wszelkie dane kontaktowe, których dostarcza nam Użytkownik, w tym dane dostarczane naszej firmie podczas rejestracji (przekazywane w wypełnionym formularzu rejestracyjnym), a także dane dostarczane podczas wypełniania ankiet online, w których Użytkownik podaje swój identyfikator Rebellion. Tego typu dane obejmują m.in.: nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, stronę w serwisie Facebook, identyfikator w serwisie Twitter, a także numery telefonów Użytkownika.
 2. Informacje, które dostarcza nam urządzenie Użytkownika. Dane, które otrzymujemy z urządzenia Użytkownika, gdy ten korzysta z produktu firmy Rebellion i jest zalogowany za pomocą swojego identyfikatora Rebellion, i które mogą być skojarzone z informacjami o koncie Użytkownika. Może chodzić m.in. o: zapisy sesji logowania, identyfikator reklamodawcy, nazwę urządzenia, lokalizację i systemy operacyjne, a także dane o tym, z jakiej gry korzysta Użytkownik, za pośrednictwem jakiej platformy i jak długo. Omawiane dane mogą również zawierać informacje o kraju, w którym przebywa Użytkownik.
 3. Informacje historyczne i zapisy naszej działalności. Chodzi m.in. o szczegóły dotyczące zamówień dokonanych przez Użytkownika oraz informacje o tym, do których produktów cyfrowych Użytkownik ma dostęp i za pośrednictwem jakich urządzeń z nich korzysta.

W jaki sposób używamy tych danych.

Danych gromadzonych za pośrednictwem systemu identyfikacyjnego firmy Rebellion używamy do następujących celów:

 1. Zarządzanie zamówieniami Użytkownika, w tym za pomocą dostępu zapewnianego do cyfrowych produktów opłaconych przez Użytkownika, a także zapewniania wsparcia w razie wystąpienia problemów.
 2. Dostarczanie nagród i zachęt przewidzianych dla stałych i powracających nabywców produktów i Usług firmy Rebellion.
 3. Gromadzenie danych dotyczących naszej działalności biznesowej w celach administracyjnych, księgowych i podatkowych oraz poprawa funkcjonowania naszej działalności biznesowej.
 4. Personalizacja doświadczeń Użytkownika na podstawie dotychczasowych interakcji z firmą Rebellion, w tym dotychczasowych zakupów.
 5. Informowanie Użytkownika o innych produktach i usługach firmy Rebellion, które naszym zdaniem mogą go zainteresować (ale jedynie w zakresie przewidzianym prawem i/lub za pomocą środków przekazu, na użycie których zezwolił Użytkownik), a także informowanie innych osób o produktach i usługach firmy Rebellion, które naszym zdaniem mogą je zainteresować. Przykłady niektórych stosowanych przez nas w tym celu metod podano poniżej. Zazwyczaj Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji marketingowych, zmieniając ustawienia konta na naszej stronie internetowej lub na odpowiedniej stronie serwisu społecznościowego. Można również zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail.

Możemy na przykład:

 1. Wysyłać pojedyncze lub regularnie dostarczane wiadomości e-mail dotyczące naszych produktów i usług, o ile jesteśmy do tego prawnie upoważnieni (zazwyczaj w sytuacji, gdy Użytkownik udzielił nam określonej zgody). W tym celu możemy wykorzystywać usługi pocztowe stron trzecich lub nasze własne systemy.
 2. Używać podobnych odbiorców. Oznacza to, że możemy przekazywać należące do Użytkownika adres e-mail lub informacje o plikach cookie serwisom społecznościowym takim jak Twitter i Facebook, aby umożliwić im prezentowanie reklam naszych produktów i usług innym osobom mogącym mieć zainteresowania podobne do zainteresowań Użytkownika (lub osobom, które są do niego podobne pod innymi względami). Strona techniczna tej działalności jest regulowana odpowiednimi warunkami tych serwisów społecznościowych zawartymi w poszczególnych politykach prywatności.
 3. Używać „retargetowanych” reklam na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie odpowiednich plików cookie. Oznacza to, że możemy przekazywać należące do Użytkownika adres e-mail lub informacje o plikach cookie serwisom społecznościowym takim jak Twitter i Facebook, aby umożliwić im prezentowanie Użytkownikowi reklam naszych produktów i usług za pośrednictwem ich platform. Dla jasności informujemy, że w wyniku tego procesu nie uzyskamy jakiegokolwiek dostępu do danych osobowych, które Użytkownik mógł przekazać tym serwisom społecznościowym.

Wreszcie, nasze systemy ukierunkowujące treści reklamowe (oraz systemy oferowane przez usługodawców będących stronami trzecimi) mogą używać lub odwoływać się do następujących informacji (w tym w celu ukierunkowania reklam i wiadomości), w przypadkach gdy Użytkownik wyrazi zgodę na ich dostarczanie tymże systemom: wiek Użytkownika, region w którym przebywa Użytkownik, platformy, na których Użytkownik korzysta z produktów firmy Rebellion, produkty uzyskane przez Użytkownika na podstawie licencji, wartość produktów i usług firmy Rebellion za które zapłacił Użytkownik, średnia wartość zamówienia Użytkownika, a także czas który upłynął od ostatniego zakupu lub rejestracji gry przez Użytkownika. Więcej informacji na temat danych otrzymywanych przez serwisy społecznościowe oraz sposobów ich wykorzystywania przez te serwisy można znaleźć na ich stronach internetowych.

Inne przypadki dobrowolnego dostarczania danych

W przypadkach gdy Użytkownik dobrowolnie dostarcza nam swoje dane osobowe poza kanałami opisanymi powyżej, na przykład gdy Użytkownik używa jednej z naszych Stron internetowych lub Usług w celu przekazania lub wysłania danych osobowych (poprzez wypełnienie formularza w celu opisania wady lub błędu, subskrybowania publikacji lub biuletynu, umieszczenia komentarza lub zainicjowania podobnych czynności, podczas których Użytkownik dobrowolnie udostępnia dane na swój temat), możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane osobowe, które Użytkownik nam ujawnia.

Dane osobowe pobierane przez nas od Użytkownika mogą obejmować: tytuł Użytkownika, jego nazwisko, adres, adres e-mail, firmę, stanowisko, datę urodzenia i numer telefonu; dane te będą jednak ściśle zależeć od szczegółów, które dobrowolnie przekazuje nam Użytkownik korzystający ze Strony internetowej.

Zautomatyzowane gromadzenie danych

Możemy korzystać z pomocy usługodawców będących stronami trzecimi w celu korzystania z danych analitycznych wyłącznie w przypadku aplikacji mobilnych i Stron internetowych. Usługodawcami mogą być: Google Analytics, Facebook oraz Adroll. Pomoc ta nie wpływa na charakter gromadzonych danych ani na sposób ich wykorzystywania jak opisano powyżej.

Poniżej podajemy przykłady danych, które możemy gromadzić:

 • informacje na temat urządzenia, przeglądarki lub systemu operacyjnego Użytkownika;
 • adres IP Użytkownika;
 • informacje na temat klikanych przez Użytkownika linków oraz stron, które Użytkownik wyświetla na naszej Stronie internetowej;
 • ilość czasu spędzanego określonych stronach;
 • tematy, które wyświetlał lub których poszukiwał Użytkownik;
 • czasy reakcji stron;
 • zapisy dotyczące błędów przy pobieraniu i/lub uszkodzonych linków;
 • informacje dotyczące interakcji ze stronami (takie jak przewijanie, kliknięcia i ruchy myszką wykonane przez Użytkownika);
 • metody używane w celu opuszczenia strony; oraz
 • pełny strumień kliknięć prowadzących do adresów URL (Uniform Resource Locator), poprzez tę Stronę internetową i z niej (w tym data i godzina).

Wykorzystujemy wyżej wymienione dane z dwóch różnych powodów. Po pierwsze, używamy ich w celu zagwarantowania, że Strona internetowa działa prawidłowo i że Użytkownik będzie w stanie jak najlepiej z niej korzystać. Po drugie, używamy tych danych w celu monitorowania ruchu internetowego i udziału odbiorców całej Strony internetowej. Wykonujemy obie czynności, ponieważ kieruje nami uzasadniony interes.

Zasoby stron trzecich

Korzystamy również z usług stron trzecich pomocnych w gromadzeniu różnych danych o Użytkowniku i sposobie użytkowania Strony internetowej przez Użytkownika, tak abyśmy lepiej poznali jego zainteresowania – zarówno po to, abyśmy mogli dostarczać Użytkownikowi treści, które naszym zdaniem go zainteresują, jak i po to, aby upewnić się, że strony trzecie zaprezentują Użytkownikowi reklamy, które z większym prawdopodobieństwem go zainteresują.

W przypadkach, w których używamy plików cookie w celu świadczenia tego typu usług, dostarczenie tych plików cookie będzie zależeć od zgody Użytkownika, który otrzyma możliwość odmowy odbioru tych plików cookie przed ich dostarczeniem na komputer Użytkownika. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookie ze swojego komputera.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, jakich plików cookie używamy na Stronie internetowej, w jaki sposób działają te pliki cookie oraz na temat polityki prywatności stron trzecich dostarczających te pliki (jeśli dotyczy), należy zapoznać się z naszymi Zasadami dotyczącymi plików cookie.

Należy zauważyć, że choć Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na dostarczanie poszczególnych i pojedynczych plików cookie, to jednak, o ile nie zostało to szczegółowo określone w naszych Zasadach dotyczących plików cookie, działamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy jako warunek przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie określonej w niniejszej sekcji (zwłaszcza że mamy uzasadniony interes w optymalizacji treści Strony internetowej i zagwarantowaniu, że Użytkownik otrzyma odpowiednie wiadomości komercyjne podczas korzystania z tych plików).

3. Dlaczego i jak wykorzystujemy/udostępniamy dane osobowe Użytkownika

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

Poza szczegółami wykorzystania danych osobowych wyżej opisanych możemy je udostępniać w następujący sposób:

 • możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika dowolnemu członkowi grupy Rebellion Group, a więc naszym jednostkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i jej jednostkom zależnym, zgodnie z definicją zawartą w ustępie 1159 Ustawy o spółkach z 2006 r.;
 • podmiotom zapewniającym platformy, z których korzystamy w celu świadczenia Użytkownikowi naszych Usług (takich jak sklepy internetowe oraz sieci usługowe producentów konsol); oraz
 • podmiotom zapewniającym mechanizmy służące do analizy i wyszukiwania, które pomagają nam ulepszać i optymalizować niniejszą Stronę internetową jak opisano powyżej.
 • stronom trzecim świadczącym usługi pomagające nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych Usług poprzez przetwarzanie danych Analytics;

Nie udostępnimy danych osobowych Użytkownika stronom trzecim po to, aby strona trzecia bezpośrednio dostarczała Użytkownikowi wiadomości marketingowe, chyba że dotyczyłyby one konkretnej działalności, którą prowadzimy ze stroną trzecią (np. zawodów, w których strona trzecia funduje nagrodę), a Użytkownik wyraziłby zgodę na wykorzystanie danych do tego celu. Taka działalność może podlegać własnym warunkom dotyczącym sposobu wykorzystywania danych osobowych Użytkownika, o których w odpowiednim czasie zostanie poinformowany Użytkownik.

Możemy również ujawnić dane osobowe Użytkownika stronom trzecim w następujących przypadkach:

 • jeżeli zamierzalibyśmy sprzedać lub kupić dowolne firmy bądź aktywa; w takim przypadku możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takich firm bądź aktywów w ramach takiej transakcji sprzedaży;
 • jeżeli grupa Rebellion Group lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią; w takim przypadku dane osobowe w naszym posiadaniu dotyczące naszych klientów będą jednym z przekazywanych aktywów;
 • jeżeli mielibyśmy obowiązek ujawnić lub udostępnić dane osobowe Użytkownika w celu spełnienia jakiegokolwiek zobowiązania prawnego, lub jeżeli zostalibyśmy poproszeni o dostarczenie tych danych uprawnionym władzom w celu udzielenia pomocy w postępowaniu dotyczącym przestępstwa lub naruszenia porządku; i/lub
 • w celu wyegzekwowania lub zastosowania warunków użytkowania lub warunków i postanowień naszych Usług i Strony internetowej; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów, lub innych osób. Chodzi między innymi o wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed malwersacjami finansowymi oraz w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego.

Nasi usługodawcy świadczą nam szereg usług administracyjnych, statystycznych i technicznych. Usługodawcy otrzymają od nas jedynie taką minimalną ilość danych osobowych, która jest niezbędna do świadczenia potrzebnych nam usług. Zobowiązujemy ich również do ochrony tych danych i niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu. Traktujemy niniejsze relacje z należytą powagą i zobowiązujemy wszystkich naszych usługodawców przetwarzających dane do podpisywania z nami umów, które jasno określają ich zobowiązanie do poszanowania praw indywidualnych, a także ich zobowiązania do wspierania nas w ułatwianiu Użytkownikowi korzystania z jego praw jako osobie, której dane dotyczą.

4. Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?

Będziemy w posiadaniu danych osobowych Użytkownika w naszych systemach przez taki czas, jaki wymagany jest do świadczenia Użytkownikowi zamówionych przez niego usług lub do realizacji celu, w którym te dane zostały zebrane.

W przypadku gdy Użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, zachowamy jego adres e-mail, jeżeli Użytkownik w którymś momencie postanowi zrezygnować z otrzymywania przesyłanych przez nas wiadomości e-mail. Zachowamy w ten sposób adres e-mail Użytkownika w celu uzyskania pewności, że będziemy dalej honorować i realizować skutki wynikające z rezygnacji złożonej przez Użytkownika.

W pewnych okolicznościach Użytkownik może nas poprosić o usunięcie jego danych: więcej szczegółów zawiera sekcja „Prawa Użytkownika” poniżej.

W pewnych okolicznościach możemy dokonać anonimizacji danych osobowych Użytkownika (wskutek czego nie będzie można ich z nim powiązać) do celów badawczych lub statystycznych – w takim przypadku możemy używać tych danych bezterminowo bez konieczności dodatkowego zawiadamiania Użytkownika.

5. Bezpieczeństwo

Firma Rebellion może przechowywać dane osobowe Użytkownika na bezpiecznych serwerach na terenie naszej firmy lub w bezpiecznych centrach danych strony trzeciej.

Należy pamiętać, że niektórzy z naszych usługodawców mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Niniejsi usługodawcy mogą pracować dla nas lub dla jednego z naszych dostawców i mogą zajmować się, między innymi, realizacją zamówienia Użytkownika, przetwarzaniem szczegółów jego płatności oraz świadczeniem usług wsparcia. Użytkownik, przekazując swoje dane osobowe, wyraża zgodę na opisane przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie danych. W przypadku gdy przekazujemy dane Użytkownika usługodawcy znajdującemu się poza EOG, dążymy do tego, aby stosowano odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania, że dane osobowe Użytkownika będą przechowywane bezpiecznie i że będą przestrzegane prawa Użytkownika jako osoby, której dane dotyczą. W razie chęci uzyskania dalszych informacji na temat mechanizmu przekazywania danych osobowych Użytkownika należy pisać pod adresem privacy@rebellion.co.uk.

W przypadku gdy dostarczymy Użytkownikowi hasło (lub gdy Użytkownik wybierze taką możliwość) dające mu dostęp do określonych części niniejszej Strony internetowej, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy, aby Użytkownik nikomu nie udostępniał tego hasła.

6. Prawa Użytkownika

Użytkownik jako osoba, której dotyczą dane, ma następujące prawa dotyczące jego danych osobowych. Poniżej prezentujemy różne prawa przysługujące Użytkownikowi oraz sposoby korzystania z tychże praw.

Prawo dostępu

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać dostępu do danych osobowych w naszym posiadaniu, które dotyczą Użytkownika (prawo to jest określane jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”).

Należy pamiętać, że niniejsze prawo uprawnia Użytkownika do otrzymania kopii danych osobowych na jego temat w naszym posiadaniu w celu umożliwienia Użytkownikowi sprawdzenia ich poprawności i uzyskania pewności, że przetwarzamy te dane osobowe zgodnie z prawem. Nie jest to prawo, które pozwala Użytkownikowi zażądać danych osobowych dotyczących innych osób, nie jest to również prawo, na podstawie którego można zażądać od nas konkretnych dokumentów niezwiązanych z danymi osobowymi Użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z niniejszego prawa, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem wskazanym tutaj i informując nas, że składa wniosek o udostępnienie danych jako osoba, której dane dotyczą. Użytkownik nie musi wypełniać konkretnego formularza w celu przedstawienia tego żądania.

Prawo Użytkownika do poprawiania i do usuwania danych

Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać, abyśmy poprawili jego dane osobowe w naszym posiadaniu, które zdaniem Użytkownika są nieprawidłowe lub niedokładne. Użytkownik może również zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie jego danych osobowych, jeżeli nie jest zdania, że powinniśmy je nadal przechowywać (jest to tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).

Należy pamiętać, że możemy poprosić Użytkownika o zweryfikowanie dowolnych nowych danych przez niego dostarczonych, możemy również przedsięwziąć kroki w celu sprawdzenia poprawności danych dostarczonych przez Użytkownika. Ponadto nie zawsze mamy obowiązek usuwać dane osobowe na czyjąś prośbę; jeżeli z jakichkolwiek przyczyn uznamy, że mamy uzasadnioną prawnie podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych, o których usunięcie poprosił nas Użytkownik, poinformujemy go o tej podstawie w momencie udzielania odpowiedzi na żądanie.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z niniejszego prawa, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem wskazanym tutaj i informując nas, że prosi o poprawienie lub usunięcie jego danych osobowych oraz podając powód sformułowania takiego żądania. Jeżeli Użytkownik pragnie, abyśmy umieścili nowe dane w miejscu niedokładnych, powinien podać nam nowe dane. Użytkownik nie musi wypełniać konkretnego formularza w celu przedstawienia tego żądania.

Prawo Użytkownika do ograniczenia przetwarzania

W przypadku gdy przetwarzamy dane osobowe Użytkownika z uzasadnionych względów (należy zapoznać się z sekcjami niniejszej Polityki prywatności wyjaśniającymi sposoby i przyczyny wykorzystywania przez nas informacji dotyczących Użytkownika), Użytkownik ma prawo poprosić nas o zaprzestanie ich przetwarzania w taki sposób, jeżeli Użytkownik jest zdania, że dalsze przetwarzanie przez nas danych ma wpływ na jego podstawowe prawa i wolności, lub jeżeli Użytkownik jest zdania, że wspomniane uzasadnione względy nie są zasadne.

Użytkownik może również poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych: (a) jeżeli Użytkownik kwestionuje dokładność tych danych osobowych i pragnie, abyśmy zweryfikowali dokładność tych danych; (b) w przypadku gdy stwierdzono, że używamy tych danych niezgodnie z prawem, ale Użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli; (c) w przypadku gdy nie musimy już przetwarzać danych osobowych Użytkownika (i usunęlibyśmy je), ale Użytkownik pragnie, abyśmy dalej przechowywali je w celu umożliwienia Użytkownikowi ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich.

Należy pamiętać, że jeżeli z jakichkolwiek przyczyn uznamy, że mamy uzasadnioną prawnie podstawę do dalszego przetwarzania danych osobowych, o których usunięcie poprosił nas Użytkownik, poinformujemy go o tej podstawie w momencie udzielania pierwszej odpowiedzi na żądanie lub po tym, gdy będziemy mieli okazję je rozważyć i przeanalizować.

Użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z niniejszego prawa, kontaktując się z nami pisemnie pod adresem wskazanym tutaj i informując nas, że prosi o zaprzestanie przetwarzania istotnej części jego danych osobowych oraz informując, które z powyższych warunków mają zdaniem Użytkownika zastosowanie do tego żądania. Użytkownik nie musi wypełniać konkretnego formularza w celu przedstawienia tego żądania.

Prawo Użytkownika do przenoszenia danych

W przypadku gdy Użytkownik zechce przekazać stronie trzeciej określone dane osobowe na jego temat w naszym posiadaniu, które są przetwarzane w zautomatyzowany sposób, może on do nas napisać z prośbą o ich przekazanie Użytkownikowi w powszechnie stosowanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

W związku z charakterem wykonywanej przez nas pracy oraz używanymi przez nas systemami nie przewidujemy, że to prawo jest szczególnie istotne w odniesieniu do większości osób, z którymi mamy kontakt. Jeżeli jednak Użytkownik zechce przekazać stronie trzeciej swoje dane osobowe w naszym posiadaniu, z przyjemnością rozpatrzymy takie prośby.

Prawo Użytkownika do zaprzestania otrzymywania wiadomości

W przypadku gdy wysyłamy Użytkownikowi treści marketingowe w postaci wiadomości e-mail (lub innych regulowanych wiadomości elektronicznych), Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z ich otrzymywania. Użytkownik może to zrobić, korzystając z linku „Anuluj subskrypcję” widocznego w stopce każdej wiadomości (lub równoważnego mechanizmu w tych wiadomościach).

Jeżeli Użytkownik z jakiegokolwiek powodu nie może użyć tych linków lub woli skontaktować się z nami bezpośrednio, może również anulować subskrypcję, pisząc do nas na adres privacy@rebellion.co.uk i informując nas, które wiadomości mamy przestać wysyłać.

Prawo Użytkownika do sprzeciwu wobec zautomatyzowanych decyzji i profilowania

Użytkownik ma prawo do bycia informowanym o istnieniu dowolnego mechanizmu zautomatyzowanych decyzji i profilowaniu jego danych osobowych, a w stosownych przypadkach do otrzymania istotnych informacji na temat używanej logiki, a także znaczenia i przewidywanych skutków takiego przetwarzania, które dotyczy Użytkownika.

Korzystanie przez Użytkownika z jego praw

Gdy Użytkownik napisze do nas z prośbą o skorzystanie z przysługujących mu praw, mamy prawo poprosić Użytkownika o udowodnienie, że jest tym, za kogo się podaje. Możemy go poprosić o dostarczenie kopii odpowiednich dokumentów tożsamości w celu łatwiejszego zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

Użytkownik pomoże nam w spełnieniu jego prośby, jeżeli jasno określi, z którego prawa pragnie skorzystać i, w stosownych przypadkach, dlaczego pragnie z niego skorzystać. Im jaśniejsze i precyzyjniejsze będą wyjaśnienia Użytkownika, tym szybciej i skuteczniej zajmiemy się jego prośbą. Jeżeli Użytkownik nie dostarczy nam wystarczających informacji, możemy opóźnić działanie w sprawie jego prośby do momentu, gdy Użytkownik dostarczy nam dodatkowe informacje (w takim przypadku poinformujemy o tym Użytkownika).

7. Dane kontaktowe

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, jeżeli Użytkownik pragnie skorzystać z dowolnego przedstawionego powyżej prawa, lub jeżeli uważa, że zasady niniejszej Polityki prywatności nie są przestrzegane, należy się z nami skontaktować pod adresem:

E-mail: privacy@rebellion.co.uk

Poczta:

Rebellion Developments
Riverside House
Osney Mead
Oxford
OX2 0ES